V pondělí 22. dubna 2024 se konalo okresní kolo Biologické olympiády kategorie D na ZŠ Zdounky. Celkem se do soutěže zapojilo 19 žáků. Naši školu reprezentoval Vítězslav Hanák ze sekundy B a Tobiáš Neudecker ze sekundy A. Letošní kolo BIO mělo téma lužní les. Pro účast v tomto kole bylo nutné zpracovat vybraný vstupní úkol, který byl součástí hodnocení okresního kola. Vítězslav si zvolil pozorování a dokumentování vývoje listonoha amerického, a to od stadia vajíček po dobu čtrnácti dnů, kdy už listonohové dosahovali velikosti 3, 8 cm a Tobiáš tvořil kvarteto šesti listnatých stromů s frotáží kůry, obrázků větviček s pupeny, listy a plody vybraných stromů. Dále žáci řešili na dané téma test, poznávání organismů a praktickou část, kde mikroskopovali larvu komára.

Nejlépe tyto úkoly zvládl a zvítězil Vítězslav Hanák ze sekundy B a třetí místo obsadil Tobiáš Neudecker ze sekundy A.

Srdečně blahopřejeme k vynikajícím výsledkům, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v krajském kole, které se bude konat v ZOO Lešná.