V rámci plnění programu prevence rizikového chování žáků proběhla ve čtvrtek 1. února 2018 beseda s pracovníky Policie České republiky.

Složení přednášejících pro tuto akci bylo zcela unikátní. Zavítala k nám totiž nejen por. Mgr. Simona Kyšnerová, tisková mluvčí Policie ČR v Kroměříži, ale také dvojice kriminalistů zabývajících se trestnou činností mládeže.

Beseda byla určena pro žáky kvint a 1. ročníku, kteří již dosáhli věku 15 let a tím i věkové hranice trestní odpovědnosti. Cílem bylo přiblížit žákům důsledky této skutečnosti, seznámit je s nejčastějšími přestupky a trestnými činy páchanými mladistvými a také jim vysvětlit způsob jejich řešení.

Závěr setkání patřil dotazům z publika, čehož žáci hojně využili a získali tak skutečně praktické informace pro život. Doufejme, že jim pomohou rozhodnout se v životě vždy pro tu správnou cestu.

Mgr. Michal Kříž