Přesněji tři dny vysokých škol, tedy čas, kdy se mohou žáci zejména vyššího gymnázia potkat v odpoledních hodinách se studenty z různých vysokých škol. Tato akce se na naší škole stává pomalu tradicí, a proto jsme rádi, že zájem o ni stoupá. Dává totiž prostor gymnazistům ptát se studentů, kteří kdysi seděli ve stejných lavicích, na jejich vysokou školu a obor, takže se dozví konkrétní informace daleko lépe než z internetových stránek. Celkem se tak studenti mohli podívat na devět přednášek. Letos k nám dorazili studenti například z VŠE, MUNI, UK, VŠCHT, VFU, nebo prorektor Mendelovy univerzity. Věříme, že nejednomu z našich studentů debaty s vysokoškoláky pomohly v rozhodování se, na jaké vysoké školy si podat přihlášky!