Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 19. 10. 2017 v 16.00 ve třídách.

Zároveň proběhnou volby do Školské rady Gymnázia Kroměříž. Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků budou voleni dva zástupci. Prosíme zákonné zástupce, kteří mají zájem ve Školské radě Gymnázia Kroměříž pracovat, aby kontaktovali třídní učitele.

Volba členů Školské rady Gymnázia Kroměříž volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky Gymnázia Kroměříž

na volební období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020.


Termín: 19. 10. 2017, 16:00 – 17:30

Místo konání: Gymnázium Kroměříž, 1. patro

Oprávnění voliči: zákonný zástupce nezletilého žáka a zletilý žák

Z navržených kandidátů na hlasovacím lístku vyberete maximálně dva a označíte je zakroužkováním. Při označení více kandidátů bude volební lístek neplatný.

Navržení kandidáti:

  1. Mgr. Andrea Dittrichová
  2. Mgr. Jaroslav Fránek
  3. Mgr. Silvie Mihaldová
  4. Ing. Lenka Slaná
  5. MUDr. Edita Slováková
  6. Ing. Ivona Vojtušová