Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 19. 10. 2017 v 16.00 ve třídách.

Zároveň proběhnou volby do Školské rady Gymnázia Kroměříž. Z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků budou voleni dva zástupci. Prosíme zákonné zástupce, kteří mají zájem ve Školské radě Gymnázia Kroměříž pracovat, aby kontaktovali třídní učitele.