Ve čtvrtek 6. 4. 2017 v 16:00 hodin se konají třídní schůzky ve třídách s třídními učiteli. Program třídní schůzky je hodnocení chování, prospěchu, absence žáků a další organizační a informační záležitosti.