Tradiční adaptační kurz se konal v letošním roce na novém místě, v rekreačním středisku Relaxx Čeložnice. Žáci se svými třídními učiteli strávili 3 dny, aby se vzájemně lépe poznali a navázali nová přátelství. Zajímavý program pro nás připravila organizace Tokaheya. Během pobytu nám přálo počasí, proto jsme trávili většinu času venku. Sportovali jsme, hráli jsme hry důvěry, ale i diskutovali o různých tématech. První večer nás nepřekvapila ani speciální bojovka v lese, která prověřila naši odvahu, rychlost i hlasivky. Součástí každého dne byl rituál, při němž jsme mohli pochválit nebo ohodnotit sebe nebo ostatní. V Čeložnici jsme dobyli i několik osmitisícovek z Himaláje, když jsme ve smíšených družstvech s primou B a žáky prvního ročníku plnili nejrůznější úkoly. Věřím, že si všichni pobyt, ze kterého měli možná na začátku trochu strach, užili. A nově navázaná přátelství budou trvat po celou dobu studia.

Terezie Růžičková (PA)

Ve dnech 11.9. – 13.9. 2023 se uskutečnil náš adaptační kurz, který se konal v Čeložnici u Kyjova. První den ráno jsme měli sraz u sochy Masaryka poblíž školy, odkud jsme vyrazili autobusem do Čeložnice. Hned první den jsme hráli hodně seznamovacích her, abychom si konečně zapamatovali jména kamarádů, co jsou s námi ve třídě. Druhý den nás čekaly dopoledne důvěrové hry, které jsme hráli na mýtině v lese. Cesta zpět z lesa byla do velmi strmého kopce, který všechny unavil. Odpoledne jsme měli zajímavé týmové aktivity. Za celý den nám pořádně vyhládlo a všichni jsme se těšili na pořádnou večeři. Třetí den byl den odjezdu, tedy den ukončení našeho kurzu. Odjeli jsme do Kroměříže jako třída dobrých kamarádů. Všichni jsme se rozutekli s hezkými vzpomínkami domů.

Apolena Bártová (PB)