V minulém týdnu proběhl ve Freiburgu intenzivní studijní pobyt pro učitele němčiny z ČR za účasti našich kolegyň Barbory Frgalové a Aleny Ševelové. Podrobnosti a dojmy zjišťujeme.