Ve dnech 11.–13. září 2017 bylo Gymnázium Kroměříž společně s ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) Köln organizátorem školení hodnotitelů ústních zkoušek DSD (Deutsches Sprachdiplom). V programu přípravy k této mezinárodní jazykové zkoušce pracuje 24 gymnázií a 4 základní školy z celé České republiky. Pod vedením německých lektorů si učitelé těchto škol prohlubovali a rozšiřovali své znalosti a dovednosti a mohli tak pracovat jako členové mezinárodních zkušebních komisí, které hodnotí výkony studentů při ústní části zkoušky.

Zora Fuksová