Závěr tohoto velmi neobvyklého školního roku po uzavření známek byl věnován kulturním a sportovním akcím. V rámci sportovních dnů si mohli studenti vybrat mezi softbalem, kopanou, plážovým volejbalem a turistickou vycházkou k soutoku Moravy a Rusavy. Každý si vybral podle svého gusta a níže alespoň několik ilustračních fotografií.