Celý uplynulý školní rok byl plný překvapení a nečekaných situací, nepředvídatelných kotrmelců, ale nakonec vše dobře dopadlo. Maturity se uskutečnily a dopadly navýsost dobře. Co se však do prázdnin nestihlo, byla maturitní slavnost. Absolventi o ni však nepřišli. Uskutečnila se 1. září a pomyslně tak odcházející studenti předávali štafetu studentům nastupujícím. Vzhledem k situaci bylo třeba také přikročit k několika specifickým opatřením, které slavnostní ráz setkání nemohly pokazit.