V rámci akce Slavnostního předávání maturitních vysvědčení ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku dne 28.5.2018 pořádané příspěvkovou organizací Gymnázia Kroměříž  budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce.

Příspěvková organizace Gymnázia Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.