Je málo příležitostí, aby se na jednom místě a v jeden čas sešlo tolik lidí, kteří mají nějakou vazbu na Gymnázium Kroměříž. A v sobotu po poledni to rozhodně nebyli všichni, protože tolik absolventů, pedagogů a dalších zaměstnanců, kteří prošli za posledních 135 let třídami, chodbami a šatnami našeho ústavu, bylo řádově v desítkách tisíc. Přesto bylo velmi příjemné přivítat na slavnostním setkání v aule školy kolegy současné i bývalé a řadu absolventů, kteří chtěli zavzpomínat na léta spojená se školou.

Setkání slovem provázel Evžen Petřík, který připomněl peripetie gymnázia v průběhu let minulých. S dobou současnou, úspěchy studentů a vizí do budoucna předstoupil před publikum ředitel školy Josef Havela. V rámci svého vystoupení také ocenil dva naše studenty - Veroniku Sedlákovou a Tomáše Hurdálka za nadstandartní přístup ke studiu.

Krátkými projevy přispěli i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček. Rodina Vondráčkova je s gymnáziem spjata skutečně rodinnými pouty, neboť její členové byli studenty několik generací nazpět a poslední generace studuje nyní nebo studovat možná bude. Mezi čestnými hosty jsme uvítali rovněž europoslankyně Michaelu Šojdrovou a Olgu Sehnalovou, starostu města Kroměříže Jaroslava Němce a místostarostu Pavla Motyčku.

Celé odpoledne pak proložily svým vystoupením jednak pěvecký sbor Ze Srandy složený ze současných nebo bývalých pedagogů, absolventů nebo jejich rodinných příslušníků. Jednak pěvecký sbor gymnázia. Hostem sboru byl další absolvent Marco Salvadori, v současnosti muzikálový herec Městského divadla v Brně.

Po tomto oficiálním programu následovalo neformální setkání a malý raut, kde byl prostor k občerstvení a především osobnímu setkávání.