Pro NG proběhla školní kola Biologické olympiády letos na téma: Jak se žije v lužním lese. Soutěž obsahovala tři části - test, poznávání přírodnin a praktickou část s tvorbou preparátů a mikroskopováním. 

Ktegorie D se celkem účastnilo 18 žáků ze sekundy A i B. Vítězem se stal Vítězslav Hanák ze sekundy B, 2. místo získal Tobiáš Neudecker ze sekundy A a 3. místo získal Pavel Vaníček ze sekundy B.

V kategorii C soutěžilo celkem také 18 žáků z obou tercií i kvart. První místo obsadila Elen Válková z kvarty B, 2. místo Kristin Slámová z tercie B a 3. místo Aneta Luzarová také z tercie B.

Všem vítězům i zúčastněným blahopřejeme k dosaženým výsledkům a postupujícím do okresních kol přejeme hodně štěstí.

PK biologie