K 31. 1. 2024 jsem požádal krajský úřad o uvolnění z funkce ředitele Gymnázia Kroměříž.

K tomuto kroku jsem dospěl po důkladném zvážení.

Vždy jsem se snažil svou práci vykonávat dle svého nejlepšího svědomí a vědomí a plném nasazení. Práci ředitele jsem považoval spíše za poslání a v tom duchu jsem k ní také přistupoval.  Mým cílem bylo vytvořit místo, kde skvělá mládež roste a vzdělává se po boku s lidskostí, přirozeností a na úrovni.  Veškeré kroky a systematická či organizační opatření jsem pokaždé směřoval ke zvyšování kvality vzdělávání.

Snažil jsem se vést školu tak, aby nejen naši studenti, ale i zaměstnanci školy měli vždy ve škole pocit bezpečí a důvěry.

Chtěl bych ujistit naše studenty, rodiče i veřejnost, že moje rozhodnutí nebude mít v žádném případě vliv na chod školy.

Vedení Gymnázia Kroměříž se od 1. 2. 2024 ujme statutární zástupkyně Mgr. Ruth Vašíčková, se kterou budu i nadále spolupracovat a které děkuji za její obětavost.

S úctou

Mgr. Josef Havela