Na začátku minulého týdne od pondělí do středy úspěšně proběhla na naší škole sbírka zdravotnického materiálu na pomoc Ukrajině a potravinová sbírka pro ukrajinské uprchlíky ubytovaných na Střední hotelové škole
v Kroměříži. 

Sbírka zdravotnického materiálu probíhala pod záštitou Českého červeného kříže a ve spolupráci Lékárny u Madony sídlící v Kroměříži, která přispěla zdravotnickým materiálem v hodnotě 8500 Kč.

Sbírka potravin rychlé spotřeby, která se konala též a také se něco málo vybralo. 

Po ukončení sbírky byl zdravotnický materiál předán ČČK a potraviny byly převezeny na Střední hotelovou školu
v Kroměříži.


Děkujeme všem, kteří sbírky podpořili a přišli pomoci. Jsme velice potěšeni, že se nejen žáci naši školy zapojili
a pomohli. 


Na organizaci sbírky se podíleli tito žáci: 

Ema Vondrušková, Michaela Krejčíková, Anna Škrabalová, Branislav Jeník a Alexandra Pyšňaková