Gymnázium Kroměříž obdrželo na základě skvělých výsledků našich žáků v soutěžích vyhlašovaných MŠMT dotaci z rozvojového programu "EXCELENCE"

Program Excelence umožňuje finančně podpořit pedagogické pracovníky základních a středních škol na základě výsledků, kterých dosáhli jejich žáci v krajských, ústředních a mezinárodních soutěžích.