25. září 2023

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce sklepních prostor školy vedení školy přistupuje k následujícím organizačním změnám od středy 27. září (včetně):

1) Vstup do budovy školy bude možný pouze hlavním vchodem. Vstup na dvůr a do šaten (ani přes dvůr, ani školou) nebude možný.

2) Po dobu rekonstrukce nebude možné parkovat kola a koloběžky na dvoře školy, ani ve vstupní aule. Kola tak bude možné ponechat pouze mimo budovu, a proto žádáme všechny, aby zvážili případná rizika a zvolili jiný způsob dopravy do školy.

3) Přezouvání a převlékání bude možné pouze v kmenových třídách. Jednak z hygienických, jednak z bezpečnostních důvodů žádáme studenty, aby si na obuv zajistili tašku. Konkrétní postup v jednotlivých třídách bude na dohodě s třídním učitelem.

V této mimořádné situaci apelujeme na žáky školy, aby ve zvýšené míře dbali na čistotu, zejména v době nepříznivého počasí. Zároveň pak také na zvýšený dohled svých osobních věcí, aby je měli stále pod kontrolou. A v neposlední řadě, aby byli při přesunech mezi třídami maximálně ohleduplní k majetku a osobním věcem druhých.

Případné další organizační změny budou řešeny operativně a budou žákům sděleny s dostatečným předstihem.

Předpokládaný návrat k běžnému režimu by měl nastat počátkem ledna 2024.

Děkujeme všem za pochopení.

Vedení školy