V průběhu týdne jsme si se studenty vyzkoušeli techniku batikování pomocí vosku. Inspirovali jsme se návštěvou Květné zahrady, kde si studenti vytvořili několik kresebných studií listů a květů. Každý den jsme zakryli vybrané části plátna roztaveným voskem a celé plátno obarvili v hrnci s rozmíchanou barvou. Tuto barvu jsme využili také k ozdobení triček vyvazovanou batikou.  

Protože technika voskové batiky vyžaduje práci se suchým plátnem, volný čas jsme využili pro malbu na hedvábí klasickou technikou, tedy vytvářením kontur gutou a poté malbou štětcem. Každý student si v průběhu čtyř dnů namaloval hedvábnou kravatu nebo šátek.