Cílem tohoto projektu bylo seznámit se s institucemi Státní opery, Rudolfina a Divadla Na Fidlovačce, včetně zhlédnutí divadelního představení. Program přírodovědné části exkurze zahrnoval vzdělávací programy ZOO Praha, Botanické zahrady a Národního muzea v Praze se zacílením na ověření poznatků a vědomostí z biologie a chemie. Poslední den exkurze byl věnován návštěvě zámku v Kroměříži. Vzdělávací cíle této exkurze byly naplněny.