Minulý týden se žáci některých tříd zúčastnili dvou projektových dnů. Ty byly organizovány Vysokou školou chemicko-technologickou, které tímto velmi děkujeme za spolupráci.

Studentky VŠCHT měly pro žáky připravená zajímavá témata forenzní (soudní) analýzy. Žáci si osvojili základy daktyloskopie, kdy sami prakticky rozlišovali různé otisky prstů a jejich využití v kriminalistice.

Dalším tématem byla potravinářská chemie. Zde byli žáci nejvíce nadšeni z vlastnoručně vyrobené smetanové zmrzliny.

Pro starší žáky a studenty, kteří navštěvují chemický seminář, byla připravena zajímavá přednáška o nukleových kyselinách, se zaměřením na DNA. Studenti ocenili základní informace o získávání a významu genetických stop na místech trestných činů.

Jsme rádi, že jsme také získali přehled o studijních oborech a možnostech studia na VŠCHT.