S velkou radostí jsme přijali zprávu z VUT Brno, že se naše škola umístila mezi i mezi 10 nejlepšími školami, odkud nastoupilo na Vysoké učení technické v Brně nejvíce úspěšných maturantů. Zájem našich maturantů  o technické vědy je potěšující a svědčí také o jejich kvalitní přípravě na gymnáziu.