Na 4. května 2017 jsme připravili pro ruštináře vyššího gymnázia  v rámci výchovy k vlastenectví  mozaiku životních osudů bývalých pedagogů a studentů školy v těžkých letech světového válečného konfliktu prostřednictvím filmového dokumentu, historických materiálů (školní katalog 1941–1942, kronika školy, brožury mapující dění našeho regionu, písemné prameny, publikace a knihy), ale zejména besedou s pamětníky.

Paní Jaroslava Antošová, neteř bývalého prezidenta Ludvíka Svobody, navázala na zhlédnutý 22. díl cyklu Heydrich – konečné řešení, Východní vítr, aby připomněla, jak operace paravýsadku u Dřínova 1941 ovlivnila životní osudy mnoha rodin.

Dále jsme přiblížili prostřednictvím korespondence osobnost studenta 7.C Miroslava Svobody a prof. Václava Sedláčka, kteří za svou odbojovou činnost zaplatili životem v nacistických koncentračních táborech.

Jsme rádi, že jsme mohli přivítat na naší akci i vzácného hosta, paní profesorku Zoe Klusákovou-Svobodovou, dceru L. Svobody. Ve své krátké zdravici se vyznala z lásky k rodné Kroměříži, zavzpomínala na svá studentská léta a popřála našim žákům šťastný život v míru, úspěchy ve studiu a radost z možnosti vzájemného přátelství.

Po prohlídce vystavených dokumentů Okresního archivu v Kroměříži a knihovny Muzea Kroměřížska se žáci kvart zúčastnili i pietního aktu na městském hřbitově.

Děkujeme výše jmenovaným institucím, vedení školy i hostům za pomoc s realizací projektu a žákům za jejich zájem o tuto tematiku a příkladné chování a vystupování.

A. Trávníček, D. Slavičínská