I v letošním školním roce se žáci, kteří studují ruský jazyk, zúčastnili náročné soutěže ve znalostech Ruské federace v oblasti historie, geografie, literatury, hudby a umění vůbec. I své poznatky z gramatiky, stylistiky, pravopisu prokazovali pochopitelně v ruštině. V celorepublikovém kole obsadili již tradičně všechna tři nejvyšší místa. Ocenění převzali 14. června 2018 na Velvyslanectví Ruské federace v Praze z rukou konzula.

K úspěchu srdečně gratulují vyučující ruského jazyka  A. Trávníček a D. Slavičínská