V ní tradičně měří své znalosti nejen v ruském jazyce, ale i v historii, literatuře, umění a geografii této země.

Ve své kategorii první a druhé místo obsadily Natálie Bezděková a Natálie Kurucová ze septimy B a obě  byly přítomny na  slavnostním vyhlášení výsledků celé akce 14. června 2017 na Velvyslanectví Ruské federace v Praze.

Předmětová komise ruského jazyka upřímně blahopřeje k tomuto úspěchu.

A. Trávníček, D. Slavičínská