Ve dnech 3.10 a 4.10.2019 se 16 žáků sekundy A a B zúčastnilo exkurze do hvězdárny ve Valašském Meziříčí.

První den se žáci během přednášky seznámili se vznikem a strukturou vesmíru. Později si,  po vzoru  starých Babylóňanů, sestrojili jednoduchý galvanický článek a pomocí sextantu se naučili určovat výšku slunce nad obzorem.

Večerní pozorování noční oblohy žákům překazilo počasí, ale i tak měli možnost prohlédnout si dalekohledy a přístroje, které dnes slouží valašským astronomům k vědecké práci.

Druhý den se žáci věnovali meteorologii. Vyslechli teorii a prohlédli si i přístroje, kterými v objektu hvězdárny zaznamenávají meteorologické jevy.

Vrcholem exkurze byla přednáška o počátcích kosmonautiky, zakončená stavbou a vypuštěním vlastních raket.

Mgr. Jiří Pospíšil