Život se vrací do starých kolejí. Pomalu, ale jistě. Proto jsme se mohli znovu po dlouhé odmlce sejít na reprezentačním plese Gymnázia Kroměříž.