V úterý 3. května si město Kroměříž připomnělo 77. výročí osvobození města od německých okupantů. Protože se na osvobozování podíleli především rumunští vojáci, účastní se připomínkových akcí i zástupce rumunského velvyslanectví. Dnes jsme měli možnost poznat Její Excelenci paní velvyslankyni Marii-Antoanetu Bartu, která ve svém připraveném projevu připomněla hrdinství rumunských vojáků při osvobozování okupovaných zemí a měst. Tváří v tvář velkému počtu přítomných, které tvořili zejména studenti našeho Gymnázia, pak v improvizovaném projevu spojila události minulé s přítomnými a upozornila, že zlu je třeba odporovat a dobré podporovat a že nelze brát svobodu a demokracii jako samozřejmost.