Všechno nejlepší do nového roku 2023, hodně zdraví, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů Vám přeje

                                                                                                                                                                                  Mgr. Josef Havela

                                                                                                                                                                                      ředitel školy