V pátek 1. října se v podvečer uskutečnila malá slavnost spojená s odhalením pamětní desky jednomu z významných absolventů našeho gymnázia (1911) generála justiční služby JUDr. Bohuslava Ečera. Tento muž se významnou měrou zasloužil v poválečné době o organizací stíhání válečných zločinců a podílel se na vyhledávání a repatriaci lidických dětí zpět domů. Rozsah činnosti tohoto muže by vydal na rozsáhlou biografii.

Zmiňme jen, že se narodil v Hranicích roku 1893, studoval na našem gymnáziu a podle matrik nebyl zrovna vzorným studentem. Alespoň zpočátku, postupně se však jeho prospěch zlepšoval, odmaturoval a zapsal se na právnickou fakultu ve Vídni.  Studia však dokončil až po válce v Praze. Otevřel si advokátní kancelář, byl činný i v politickém a společenském životě. Jako hlasitý odpůrce nacismu musel emigrovat a dal se do služeb československé exilové vlády v Londýně. Už zde se zabýval otázkami mezinárodního trestního práva a válečnými zločiny. Zasazoval se o zřízení Mezinárodního vojenské tribunálu a stal se v Norimberku předsedou československé delegace a jedním z nejaktivnějších účastníků. V roce 1948 začal učit na Právnické fakultě MU v Brně, ale vzhledem ke svým zásadám a názorům, které neskrýval, byl záhy odstaven. Postavil se na obranu Milady Horákové, a proto jej StB zahrnula do dalšího připravovaného vykonstruovaného procesu. Milosrdná smrt si však pro Bohuslava Ečera přišla o den dřív než Státní bezpečnost. Zemřel na infarkt 13. března 1954.

Odhalení pamětní desky proběhlo za účasti vedení gymnázia, města Kroměříž, armády současné i členů historických uniformovaných spolků, Skautu, hasičů a veřejnosti. Samotného aktu se ujala rodina generála.