Dne 6. 2. 2020 se v odpoledních hodinách na Gymnáziu Kroměříž konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro žáky prim a sekund. Celý program, sestávající z poslechu s porozuměním a jednotlivých konverzačních úkolů, připravili pro naše nejmladší studenti 8.B a 4.A, a to pod vedením Mgr. Mileny Levíčkové.

Dvacet odvážných postupně plnilo pět úkolů na jednotlivých stanovištích. Nejprve si vyzkoušeli své porozumění mluvenému slovu, pak slovní zásobu hledáním antonym k zadaným přídavným jménům, pokračovali odpovídáním na různé záludné i zvídavé otázky. (Jednou z těch opravdu složitých se ukázala například i otázka, jaké je křestní jméno ředitele gymnázia!) Dalším krokem byla simulace rozhovoru z každodenního života - v hotelu, obchodě, restauraci či u lékaře, kde měli prokázat schopnost dorozumět se v situacích, ve kterých by se mohli na příklad na cestách ocitnout. Svou snahu pak zakončili vlastním krátkým projevem na téma, které je jim blízké – představili svou rodinu, koníčky, záliby nebo školu.

Ačkoliv neobvyklé nasazení projevili všichni žáci prim i sekund, a snad všichni z řad maturantů byli jejich jazykovými schopnostmi oslněni, stupně vítězů obsadila tyto tři jména:

1. Sofie Formanová (s postupem do okresního kola) S.B

2. Nela Mlčochová S.B

3. Dan Doubrava S.A

Zvláštní cena za nadšení a zájem pak byla předána Oliverovi Dalzielovi, který se do konverzačního odpoledne chtěl zapojit, ačkoliv je bilingvní a musel tak být postaven mimo soutěž.

V učebně angličtiny celé odpoledne panovala příjemná, přátelská atmosféra, a pro všechny zúčastněné – soutěžící primány a sekundány i organizující oktavány a čtvrťáky – to byl čas strávený učením se něčeho nového, vystoupením z komfortní zóny, něčím, co nám všem bude jistě cennou zkušeností.  Odnesli jsme si z tohoto dne však nejen nové poznatky, ale také nové známé tváře, které obohatí každou cestu školními chodbami snad alespoň o pár úsměvů a pozdravů navíc. A to se počítá – vždyť to právě my, žáci, vytváříme komunitu školy a udáváme, jak se budeme sami k sobě i ostatním, ať už mladším či starším, chovat, a jak příjemný či nepříjemný nám pobyt na našem gymnáziu bude.

Všem výhercům i zúčastněným bychom chtěli tímto ještě jednou poděkovat a popřát do dalších let studia angličtiny mnoho úspěchů, skvělých zážitků a hlavně odhodlání se nevzdat a vždy mít chuť učit se něčemu novému.

S díky za neopakovatelnou zkušenost za celou skupinu maturantů.

Anna Ryšánková, 8.B