Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům  porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. Letos se koná již po pětačtyřicáté. 

Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozpětí: mluvnice do 60 minut, sloh do 60 minut. My kantoři se vždy těšíme na zajímavé úkoly gramatické části a neotřelá stylistická témata, která mohou zpestřit hodiny českého jazyka či slohu. 

Soutěž se člení podle kategorií: 

  1. kategorie pro 8. – 9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

  1. kategorie pro 1. – 4. ročníky středních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

(Všechny úkoly předcházejících ročníků naleznete na stránkách Olympiáda v českém jazyce a můžete si vyzkoušet své jazykové znalosti naší mateřštiny.) 

Letošní ročník ovlivnila stejně jako náš každodenní život koronavirová pandemie, proto účastníci zpracovávali úkoly on-line formou. Školního kola se sice zúčastnilo méně zájemců než obvykle, ale v okresním klání naši žáci zabodovali a v I. kategorii získala Adéla Lukeszová z tercie A 2. místo a Hana Březovjáková z kvarty A 5. místo. Ve II. kategorii obsadil 1. místo Štěpán Březovják z oktávy A, 3. místo patřilo Amálii Stoklasové z 2.A. V krajském kole si pak nejlépe vedl Štěpán Březovják a získal 2. místo s postupem do celostátního kola (Amálie Stoklasová obsadila pěkné 6. místo). 

Blahopřejeme našim studentům a děkujeme jim za úspěšnou reprezentaci školy.   


 Irena Procházková, Jana Buksová (organizátorky soutěže)