Na každoročním slavnostním předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského (NFJH) vybraným středoškolským studentkám a studentům z celé České republiky se v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze 8 sešli 13. prosince 2023 mladí talentovaní navržení na ocenění, jejich pedagogové, rodinní příslušníci, představitelé vědeckých a vzdělávacích institucí a další hosté. Ceny byly předány 17 vítězům a vybraným laureátkám a laureátům českých studentských předmětových olympiád (11) a tvůrčích soutěží, kteří byli ocenění za práce Středoškolské odborné činnosti (SOČ), které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Naše loňská absolventka Amálie Stoklasová získala Cenu NFJH za 1. místo v celostátním kole Olympiády z českého jazyka (ve II. kategorii) a také za úspěchy v nejrůznějších přírodovědných soutěžích a odborných soustředěních v oboru chemie. V současnosti studuje všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Blahopřejeme Amálii k tomuto ocenění a přejeme jí ještě hodně úspěchů ve studiu i v badatelské oblasti a při neustálém rozvíjení jejího všestranného talentu.