V úterý 29. ledna měli žáci prim a sekund možnost zúčastnit se konverzační soutěže v anglickém jazyce. Tato událost má na naší škole už dlouholetou tradici a navíc se zde vyznačuje jiným průběhem, než je u podobných klání běžný. Místo toho, aby si malí soutěživí angličtináři jen vylosovali téma, o kterém by pak museli pár minut jednostranně vyprávět, procházejí několika stanovišti, na nichž mohou předvést, že své znalosti cizího jazyka dokážou využít i v konverzaci a v praktickém životě. Teprve nakonec zkoušejícím předvedou, jak zvládnou souvisle mluvit například o přírodě, svém městě nebo o své rodině. Roli „poroty“ a konverzačních partnerů navíc jako vždy zastali žáci starších ročníků, tentokrát přímo těch maturitních. Někteří z nich dokonce před šesti či sedmi lety byli na „druhé straně barikády“ a tak dobře ví, jak se svými mladšími spolužáky mluvit, aby jednotlivé disciplíny nebyly jen nudnou, ne-li snad děsivou soutěží, ale příjemně stráveným odpolednem.

I když bylo těžké obodovat každého účastníka co nejspravedlivěji, maturanti se nakonec shodli, že první místo by mělo náležet Danielu Doubravovi z primy A, druhé místo Elišce Diasové ze sekundy B a třetí příčka Nadi Březinové ze sekundy B. Všem, co se soutěže zúčastnili, gratulujeme k jejich nesnadně vybojovaným bodům a doufáme, že je angličtina bude bavit i nadále.


Martin Veselý oktáva B