Vzhledem k článku, který vyšel v červnovém vydání INFOnovin pod podobným názvem, se sešlo vedení školy se zástupci rodičů a studentů Gymnázia Kroměříž třídy oktávy A, aby společně zaujali postoj k informacím, které byly zveřejněny v již uvedeném článku, šíří se dál, a tím poškozují jméno školy, studentů, jejich rodičů i starosty města.

K politováníhodnému nedorozumění mezi studenty, jejich rodiči a školou v závěru školního roku došlo kvůli ne zcela dobré komunikaci a vzájemnému naslouchání na obou stranách.  Nepochopení ale již byla vzájemně vysvětlena a celou tuto kauzu tímto uzavíráme. Prosíme, aby se dál nešířily nepravdivé informace jak o studentech, tak o gymnáziu, protože jen přímí účastníci znají pravdu a nebudeme toto dále veřejně komentovat.

Po osmi letech strávených ve škole dosáhli studenti výborných maturitních výsledků, které dokazují jejich skvělý potenciál nejen pro další studium, ale i pro osobní život. Nyní si zaslouží společně se svými bývalými učiteli klidné prázdniny.

To, co si obě strany odnášíme, je, že nejdůležitější jsou vzájemné vztahy a komunikace, které se nedají ničím nahradit a na těch musíme všichni zapracovat, protože rodina a škola jsou dva nejvýznamnější aktéři podílející se na výchově a vzdělávání naší budoucí generace. 

Ředitelství Gymnázia Kroměříž a většina studentů a rodičů již bývalé třídy oktávy A.


Poznámka:

Článek vznikl ve vzájemné spolupráci vedení školy, rodičů a studentů třídy oktávy A. V této podobě bude uveřejněn v kroměřížském místním tisku.