Předvánoční týden byl pro žáky kvarty B ve znamení dobročinnosti – i v souvislosti s aktivitou eTwinningového projektu Fun Furries se rozhodli uspořádat malou finanční sbírku a s nakoupenými dárky navštívit kroměřížský psí útulek Čápka. V pátek 22. 12. se tedy návštěva uskutečnila a díky příznivému počasí si všichni také mohli užít venčení ubytovaných psů. Na prázdniny tedy mohli zúčastnění studenti odcházet s příjemným zážitkem a pocitem vykonaného dobrého skutku.

Třída kvarta B