V posledním prázdninovém měsíci se podařilo Sebastianu Šílovi úspěšně ucházet o stipendijní program Deutschland Plus, podporovaný Pädagogischen Austauschdienst der Kultusministerkonferenz a Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.

“V srpnu jsem měl možnost zúčastnit se třítýdenního pobytu v Německu pořádaného pro vybraných 25 studentů z celé České republiky. První dva týdny jsem strávil u hostitelských rodin v malebném městečku Marburg. Zde jsem denně navštěvoval Gymnasium Phillipinum a kromě výuky jsem měl i zajímavý volnočasový program, např. návštěvu továrny Ferrero, proslulého parku nazývaného Niederwalddenkmal nebo Frankfurtu nad Mohanem. Poslední týden jsem pobýval v Berlíně, kde jsem viděl Braniborskou bránu, Berlínskou zeď,  budovu Říšského sněmu a mnoho dalších zajímavých míst. Z Německa jsem si přivezl nejen tuny čokolády, ale i mnoho zkušeností a doživotních přátelství. Na závěr bych chtěl poděkovat paní profesorce Fuksové a Holišové za veškerou pomoc a věnovaný čas.”

Sebastian Šíl