V druhém květnovém týdnu přivítalo naše Gymnázium delegace z Bulharska, Itálie, Maďarska a Řecka. V projektu Erasmus+ zaměřeném na porovnávání kulturního a přírodního dědictví nazvaného Exploring and Enjoying the Natural and Cultural Heritage se po celý týden spolu se svými hostiteli z řad našich studentů věnovali aktivitám, jejichž cílem bylo poznání rozličných aspektů kulturního a přírodního bohatství našeho města a regionu.

Na programu proto byla návštěva kroměřížského zámku, videoaktivity v Květné zahradě, dále také návštěvy Modré, Velehradu a také výpravu za architektonickými památkami po stopách Tomáše Bati v prosluněném Zlíně. Program byl zakončen symbolicky sázením stromků pro město Kroměříž.

S českou kuchyní, zvyky a pohostinností se všichni zahraniční hosté mohli seznamovat v neformální části svého pobytu strávené v hostitelských rodinách. Všichni zahraniční účastníci si tento nabitý týden na naší škole užili a my věříme, že na Gymnázium Kroměříž i na naše město budou vzpomínat v tom nejlepším. Tato celotýdenní aktivita byla poslední mobilitou projektu.

Následovat bude tvorba projektových výstupů, se kterými se na Gymnáziu Kroměříž budou všichni moci seznámit.