Ve dnech 18.-20. dubna 2017 se družstvo naší školy ve složení Zuzana Kopčilová, Tomáš Flídr, Martin Flídr, Adam Doubrava, Marek Buzáš a Rostislav Huňa zúčastnilo mezinárodní internetové hry Naše dědictví 2017, kterou pro školy UNESCO pořádá jeho moskevské centrum s cílem přibližovat mládeži jednotlivé památky přírodního a kulturního dědictví lidstva.

Ve třech kolech měli soutěžící za úkol rozpoznat a blíže identifikovat na leteckých snímcích některé objekty UNESCO ve světě a odpovědět na doplňující otázky, což bylo velmi náročné při nutném dodržení časového limitu.

Hry se zúčastnilo celkem 94 škol. Z 45 možných bodů žáci Gymnázia Kroměříž  jich získali 39 a obsadili při dělených místech sedmou příčku.

Upřímně blahopřejeme a děkujeme za zájem. Ať žije 7. ročník 2018!

PK ruského jazyka