Toto označení nese mezinárodní výtvarná soutěž, nad kterou přebírá záštitu jeden z největších závodů na zpracování jantaru na světě, a to v Kaliningradu. Libovolné náměty k výše uvedenému tématu zpracovalo i pět žáků naší školy. V srpnu na adresu Gymnázia Kroměříž dorazily z Ruska tři diplomy pro ocenění těch nejlepších. 5. září 2017 je převzali z rukou učitelů ruského jazyka Lucie Korbová z oktávy A a Viktor Dvořáček z kvinty B. Eliška Sedlářová si musí počkat na slavnostní okamžik až po návratu ze svého studijního pobytu v zahraničí. Vy si můžete ovšem prohlédnout oceněné práce i diplomy na panelu u dveří do pracovny zástupkyň.

Předmětová komise blahopřeje a děkuje za příkladnou reprezentaci školy za hranicemi naší vlasti.

A. Trávníček, D. Slavičínská