16. 6. 2020 Výsledky přijímacího řízení

8. obor vzdělávání

15. 6. 2020  Výsledky přijímacího řízení

4. obor vzdělávání

1. 6. 2020

Vážení rodiče,

nezapomeňte vyplnit čestné prohlášení COVID, které Vy nebo Vaše dítě máte povinnost odevzdat při vstupu do budovy školy. Prohlášení budete mít možnost vyplnit i v den přijímací zkoušky ve vstupní hale školy. Čestné prohlášení musí podepsat zákonný zástupce nezletilého žáka.

Vyjádření MŠMT - v případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud poté dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení. 

28. 5. 2020

Přijímacího řízení 2020

Vážení rodiče,

čas přijímacích zkoušek na střední školy nadešel. Vzhledem k záplavě legislativních změn považuji za důležité se s Vámi potkat. Protože není možné pro setkání využít prostory gymnázia, zvolil jsem formu online setkání. To se uskuteční 4. 6. v 18:00 pro čtyřletý obor vzdělávání a v 19:00 hodin (v případně velkého zájmu ve 20:00) pro osmiletý obor vzdělávání prostřednictvím aplikace ZOOM.

Pro toto online setkání budete potřebovat PC s internetovým připojením, aplikaci ZOOM a link k připojení. Link i návod k ZOOM Vám bude zaslán v případě, když projevíte o setkání zájem. Otázky můžete klást přes funkční mikrofon nebo přes Chat.

Začátkem příštího týdne Vám zašleme na Vaši emailovou adresu další informace. Pokud budete mít o setkání zájem, odpovězte na zaslaný email a my Vám zpět zašleme link k video setkání.


Ředitel Gymnázia Kroměříž

Mgr. Josef Havela

15. 5. 2020

Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky.

Zde

Řádný termín JPZ se bude konat 8. června (čtyřleté obory) a 9. června (víceletá gymnázia), výsledky obdrží školy 15. června (za čtyřleté obory) a 16. června (za víceletá gymnázia) během dopoledních hodin. Náhradní termín se koná ve stejný den pro všechny obory vzdělání, a sice 23. června, výsledky budou zpřístupněny 26. června.

​​​​​​​Ministerstvo pro letošní rok rozhodlo o navýšení času pro konání testů, u matematiky o 15 minut na celkových 85 minut, u českého jazyka a literatury o 10 minut na celkových 70 minut (u uchazečů bez SVP). Testy mohou uchazeči nově konat pouze v 1. termínu. U uchazečů, kteří se k JPZ hlásili pouze na 2. termín, byl v systému změněn údaj „pořadí školy dle přihlášky“.

7. 5. 2020

Jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2019/2020 proběhnou následovně:

Čtyřleté obory – 8. června

Víceletá gymnázia – 9. června

​​​​​​​Více informací zde

Přehledný harmonogram jednotné přijímací zkoušky naleznete zde

9. 4. 2020

Vážení rodiče,

obdrželi jste od nás všechny materiály, které byly obsahem kurzů k přijímacím zkouškám. Vzhledem k současné situaci ve státě a školství se termín zkoušek posouvá. Nabízíme Vašim dětem možnost jedné bezplatné konzultace z českého jazyka a matematiky v době před termínem konání přijímacích zkoušek. Na základě Vašeho zájmu a rozhodnutí MŠMT o otevření škol upřesníme termín konzultace. Prosíme o odpověď na email vasickova@gymkrom.cz, zda máte o tuto službu zájem.

Připravujeme online setkání s ředitelem školy na téma přijímací zkoušky. O termínu Vás budeme včas informovat.


S pozdravem

vedení školy