Každý národ je bohatý odkazem kulturního dědictví svých předků. Jaké bohatství zůstalo v evropských zemích, se rozhodli zmapovat žáci a jejich učitelé v pěti školách starého kontinentu v rámci projektu ERASMUS +, který byl rozpracován na období let 2018 – 2020. Jeho náplní je blíže poznat a porovnat kulturu daných regionů Německa, Lotyšska, Itálie, Anglie a České republiky. V rámci jednotlivých mobilit se všichni účastníci projektu v praxi seznámí s životním stylem v minulosti i přítomnosti Mnichova, Daugavpils, Tarentu, Canterbury a Kroměříže. Získají přehled o tom, co jednotlivé oblasti odlišuje a jaké společné rysy evropské historie je možné vysledovat. Všechny návštěvy ve zmíněných státech budou vedeny především v němčině, která je pracovním jazykem celého projektu, ale i v angličtině s plným využitím nejmodernějších komunikačních technologií. Žáci připraví i prezentace o svých zemích a školách.

Ve dnech 5. 11. – 8. 11. 2018 se pro nás hostitelskou školou stala anglická Academy School  v Canterbury. Ve městě, které dýchá bohatou historií na každém kroku. Po nezbytných úvodních pracovních formalitách byly projednány klíčové otázky pro pobyt v Mnichově a následné setkání v Tarentu. S významnými osobnostmi a stavbami Canterbury jsme se seznamovali rovněž prostřednictvím interaktivního putování městem.

Projekt dostal tedy zelenou a plnou rychlostí vyrazil z pozice startovní čáry směrem k vytčenému cíli. V prosinci se sejdeme v Mnichově, abychom realizovali úkoly této etapy projektové činnosti, o kterých vás budeme pravidelně informovat.

Přejeme si, aby kulturní dědictví po předcích pomáhalo překonávat problémy současné Evropy i světa.