V rámci literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj a na které spolupracuje Památník písemnictví na Moravě, jsou pořádány semináře tvůrčího psaní. Jejich účelem je představit letošní téma soutěže, které zní „Voda má, voda má…“. Studenti si mohli procvičit techniky tvůrčího psaní a motivovat je k psaní vlastních prozaických textů a povídek. Seminář byl rozdělen na dva bloky pro budoucí spisovatele z nižšího a vyššího gymnázia. Protože zájem byl značný, věřme, že případné soutěžní práce v konkurenci ostatních studentů uspějí.