Dne 4. 4. 2023 se konalo krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce v kategorii II. A, II. B. Naši školu reprezentovali v kategorii II. B žáci kvarty B Radek Mirvald a Antonín Valenta. Po úspěšném řešení poslechu s porozuměním popisovali bez přípravy obrázek. Následně museli prokázat pohotovost, kreativitu a bohatou slovní zásobu na vylosované téma. Síly všech soutěžících byly velmi vyrovnané. Radek získal 3. a Antonín 4. místo.  

Děkujeme za účast 

Za komisi NJ 

Mgr. Stanislava Holišová