Naši školu zastupovaly studentky  Klára Vymětalová (T.B) v kategorii A1, Markéta Ovečková (3.A) v kategorii B1 a Kateřina Valachová (7.B) v kategorii B2. Markéta ve své početně zastoupené kategorii obsadila 3. místo. Tímto gratulujeme a všem třem studentkám děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Zuzana Novosadová