Ve čtvrtek 10. května proběhlo na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně krajské kolo chemické olympiády kategorie B (pro studenty 3. ročníků SŠ). Krajského kola se zúčastnilo 28 studentů z celého kraje, naši školu reprezentovali Ivo Řezníček (Q.A) a Rostislav Huňa (6.A). Ivo Řezníček se ziskem 53 bodů obsadil 8. místo a získal titul úspěšný řešitel. Rostislav Huňa získal 76 bodů a krajské kolo vyhrál.

Rostislav Huňa

Zdroj fotek: chemie.utb.cz