Po vítězství v okresním kole zvítězilo Gymnázium Kroměříž reprezentované družstvem chlapců i v kole krajském, pořádaném 29. 3. 2017 v Kroměříži. Tento úspěch znamená, že se náš tým zúčastní i republikové kvalifikace pořádané v Kroměříži.

Naši školu reprezentovali tito hráči (na fotografii stojící zleva): 

Tom Kučera, Marek Žák, Matyáš Ištvánek, Štěpán Marek Řihák,

Dole zleva, Franta Pospíšil, Standa Hanák, Vojta Nádeníček a chybí Šimon Kranz.

Blahopřejeme chlapcům k úspěchu a už se těšíme na příští rok.

Mgr. Aleš Pergl