V květnu proběhla krajská kola Biologické olympiády kategorie C i D. Uskutečnila se v areálu ZOO Lešná, kde jsme po skončení akce zůstali a přijali nabídku si ZOO prohlédnout.

 Soutěž se skládala z testové části a praktické části, která zahrnovala poznávání rostlin a živočichů a práci s mikroskopem – pozorování částí těla komára a ve druhé kategorii pozorování trichomů kopřivy a chmele. Naši školu reprezentovala v kategorii C Elen Válková z kvarty B, která se stala úspěšnou řešitelkou a obsadila 6. místo. Do tohoto kola postoupila i Kristin Slámová z tercie B, která se ale v daném termínu nemohla této soutěže účastnit.

 V kategorii D naši školu reprezentovali Vítězslav Hanák ze sekundy B a Tobiáš Neudecker ze sekundy A. Oba se také stali úspěšnými řešiteli a Vítězslav obsadil 8. místo a Tobiáš 12. místo.

Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.


PK biologie