V úterý 24. ledna 2023 zorganizovala předmětová komise fyziky populárně-vědeckou přednášku „Kosmické technologie v každodenním životě“. Do auly Gymnázia Kroměříž, kde akce probíhala, zavítal přednášející Ing. Marek Šimčák, PhD., absolvent naší školy, který posluchačům poutavým způsobem vylíčil problematiku z pohledu své vlastní praxe, kdy v 90. letech krátce po návratu ze zahraničních studií spolu s kolegy a dalšími odborníky založili právě v Kroměříži soukromou firmu zabývající se kosmickými technologiemi.

Studenti měli možnost uvědomit si, že zmíněná oblast není žádná odtažitá věda pro několik vyvolených jedinců, ale naopak – dotýká se téměř všech oblastí každodenního života a může také velmi úzce souviset s jejich budoucím profesním zaměřením. Kosmické technologie v naší době zasahují nebo jsou přímo součástí takových oborů jako doprava, výrobní technologie, těžba nerostných surovin, energetika, potravinářský průmysl, zemědělství, právo a celá řada dalších.

Na přednášce zaznělo mnoho zajímavých informací o vesmírných agenturách ve světě, zejména o vzniku a rozvoji té evropské (ESA), o zapojení průmyslu České republiky do jejích programů a o vlivu a dopadech této aktivity na mnohé obory podnikání v naší zemi. Otázka dobývání vesmíru a jeho využití už nezačíná slovem „zda“ ale spíše „kdy“ a „jak“.