Ve čtvrtek 3. května se studenti sekund zúčastnili již třetího ročníku akce Kroměříž bez hranic. Účelem této akce je představit žákům základních i středních škol téma menšin, které spoluvytvářejí kulturní a společenský ráz života v České republice. Součástí této akce určené především žákům a studentům základních a středních škol byl i hudebně preventivní program s názvem „Když chceš, tak to dokážeš“. Hlavním protagonistou tohoto programu je již řadu let zpěvák, textař, skladatel romského původu a zakladatel skupiny Gipsy.cz Radek Banga. Hlavním tématem vyprávění prokládaného písničkami byl především jeho vlastní život, jeho prohry i výhry, zamýšlel se nad tím, co člověka formuje, jak si za svůj osud může nebo nemůže sám a v neposlední řadě i nad tím, jak člověk může (ne)vědomky ovlivnit život a osud druhých. Studenti se pak ještě krátce mohli seznámit s reáliemi některých menšin, v našem případě slovenské, ukrajinské a vietnamské.